Uncategorized

Zastanawiasz się, jak działa biuro detektywistyczne? Sprawdź interesujące szczegóły

Pracę detektywa otacza wiele mitów. Osoby, które tylko czytały o zadaniach detektywów lub oglądały telewizyjne relacje z pościgów, zapewne nie znają realiów tej pracy. W rzeczywistości jednak biuro detektywistyczne działa w sposób mniej spektakularny, gdyż musi sprawnie poruszać się w gęstwinie przepisów prawa i stosować je w praktyce, a także wiedzieć, gdzie poszukać informacji.

Kto pracuje w biurze detektywistycznym? Wymagania stawiane detektywom

W biurze detektywistycznym mogą pracować tylko osoby, które mają odpowiednią licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Od stycznia 2014 roku w Polsce detektywem może zostać każdy, kto posiada średnie wykształcenie. Nie trzeba zdawać egzaminu, a wystarczy ukończyć kurs obejmujący 50 godzin dydaktycznych, po którym jest się pełnoprawnym detektywem i można podjąć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług. Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych kandydat na detektywa musi mieć ukończone 21 lat i posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przyszły detektyw musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz być zdolnym fizycznie i psychicznie do wykonywania zawodu detektywa, co potwierdza zaświadczenia od lekarza. Kandydat na śledczego nie może być wcześniej karany za żadne przestępstwo, co dotyczy również spraw z zakresu kodeksu karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe. Jeśli kandydat pracował w służbach mundurowych lub urzędzie administracji publicznej i został zwolniony dyscyplinarnie, nie może starać się o licencję szybciej niż po 5 latach.

Inne publikacje  Kilka powodów, dla których warto jeść ogórki kiszone

Czym może zajmować się biuro detektywistyczne?

Podstawowymi usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Biuro detektywistyczne może zajmować się sprawami wynikającymi ze stosunków prawnych osób fizycznych, ze stosunków gospodarczych dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych, płatniczych oraz bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową. Detektywi mogą taką sprawdzać wiarygodność informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym. Mogą również poszukiwać osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwać mienia, a także zbierać informacje w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. Wbrew temu, co często oglądamy w serialach czy programach telewizyjnych, detektywi nie biegają po mieście i nie urządzają pościgów, a prowadzą długotrwałe i żmudne śledztwo. Dobre biuro detektywistyczne indywidualne podchodzi do klienta. Każda sprawa jest bowiem inna i wymaga użycia innych metod, w związku z czym agencje, świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności, dostosowują swoje działania do specyfiki danego zlecenia, dzięki czemu ich klienci mogą liczyć na maksymalną efektywność.

Metody działania detektywów w serialach znacząco odbiegają od standardów rzeczywistości. Dobre biuro detektywistyczne przez długi czas gromadzi informacje i fakty, na podstawie których określa przebieg wydarzeń.

Inne publikacje  Jak wygląda życie kierowcy zawodowego? Poznaj tajniki jego pracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *